Oferta usługi doradczej

Oferuję pomoc w pozyskaniu dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej. Moja oferta obejmuje obsługę całości procesu pozyskania dotacji i rozliczenia projektu.

Skontaktuj się ze mną…   

Wykonanie tego rodzaju usługi doradczej dotyczy:

 1. Przygotowania niezbędnej dokumentacji dla wniosku o dofinansowanie ze funduszy unijnych. Zakres ten obejmuje:
  1. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego zgodnie z wytycznymi do określonego programu.
  2. Opracowanie Biznes Planu, zgodnie z wytycznymi do programu.
  3. Pomoc w skompletowaniu wymaganych dokumentów będących załącznikami do wniosku oraz ich uporządkowanie i zapis elektroniczny zgodnie z wytycznymi dla beneficjenta.
 2. Wycenę wartości robót budowlanych i branżowych instalacyjnych dla potrzeb wniosku (opracowanie na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej kosztorysów inwestorskich / lub aktualizację posiadanych przez Inwestora kosztorysów inwestorskich na bazie udostępnionej dokumentacji projektowej),
 3. Koordynację realizacji operacji / inwestycji na etapie jej wykonawstwa,
 4. Rozliczenie finansowe inwestycji oraz przygotowanie wniosku o płatność i niezbędnych załączników.

Termin wykonania usługi do indywidualnego ustalenia – termin zdecydowanie zależny od terminów naboru wniosków ogłaszanych przez instytucje wdrażające.

Wstępne warunki finansowe oferowanej usługi doradczej:

 1. Opracowanie kompletnej formalnej dokumentacji w celu złożenia w Instytucji Finansującej: opłata stała 1-3 tys. zł – płatna bezpośrednio po przekazaniu / złożeniu wniosku,
 2. Opłata prowizyjna ustalana indywidualnie jako tzw. Premia za Sukces (najczęściej w wysokości od 1% do 6% przyznanej kwoty dotacji) płatna:
  1. 70% bezpośrednio po podpisaniu umowy o dofinansowanie,
  2. 30% po rozliczeniu operacji / inwestycji.

Do podanych powyżej kwot należy doliczyć należny podatek VAT.

Wysokość prowizji uzależniona jest od oczekiwanej / uzyskanej kwoty dofinansowania.

W ramach prowadzonej działalności zajmuję się również:

 1. Wykonywaniem kosztorysów (inwestorskich, ofertowych, powykonawczych, różnicowych) dotyczących robót budowlanych i branżowych instalacyjnych,
 2. Profesjonalnym doradztwem w zakresie sporządzania Biznes Planów, Studiów Wykonalności i wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
 3. Przygotowaniem postępowań przetargowych oraz / lub przygotowaniem kompleksowych ofert do postępowań przetargowych – prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 4. Pozostałą obsługą inwestycji rozumianą jako pośrednictwo: w jej organizacji pod względem formalno-prawnym, technicznym, projektowym; pomoc w pozyskaniu wszelkich urzędowych pozwoleń, uzgodnień, opinii i decyzji.

Masz pytanie dotyczące środków UE?

Zapytaj eksperta