Pobierz skan referencji
Inwestycja została zrealizowana w pełnym planowanym zakresie. Jesteśmy usatysfakcjonowani dotychczasową współpraca z Panem Wojciechem Mazurem.
Adela Wawrzycka, Sosnowa Oaza
Pobierz skan referencji
Polecamy usługi tego podmiotu innym potencjalnym Beneficjentom programów pomocowych z UE.
Pobierz skan referencji
Jestem usatysfakcjonowana dotychczasową współpracą z Firmą Doradcy.
Agnieszka Biesiadecka, Sklep internetowy Aga Firany
Pobierz skan referencji
Polecam usługi tego Wykonawcy innym potencjalnym Beneficjentom programów UE.
Zbigniew Sierkowski
Pobierz skan referencji
Impreza objęta wnioskiem została pozytywnie w całości rozliczona.
Adam Wójciak, Prezes LZS Kolejarz Knapy
Pobierz skan referencji
Wniosek otrzymał dofinansowanie w pełnej wnioskowanej kwocie.
Jacek Stepuch, Bernarda Stepuch
Pobierz skan referencji
Wniosek został pozytywnie w całości rozliczony i w 2015 r. otrzymał dofinansowanie w pełnej wnioskowanej kwocie.
Stanisław Czechura, Gospodarstwo rolno-rybackie w Durdach
Pobierz skan referencji
Mega Mold Sp. z o.o. wyraża pełne zadowolenie z dotychczasowej współpracy.
Jarosław Walentek, Prezes Zarządu, Mega Mold
Pobierz skan referencji
Wniosek otrzymał dofinansowanie w pełnej wnioskowanej kwocie.
Stanisław Czechura, Gospodarstwo rolno-rybackie w Durdach
Pobierz skan referencji
Współpraca z autorem wniosku przebiegała wzorowo. Polecam usługi tego Wykonawcy innym potencjalnym Beneficjentom programów UE.
Bożena Kopeć, Apteka Twoje zdrowie
Pobierz skan referencji
Wniosek został pozytywnie oceniony i otrzymał 70% dofinansowanie ze środków RPO Województwa Podkarpackiego.
Pobierz skan referencji
Wniosek otrzymał dofinansowanie w pełnej wnioskowanej kwocie.
Grzegorz Pietruszka, GR-instAP
Pobierz skan referencji
Wniosek został pozytywnie w całości rozliczony i w 2015 r. otrzymał dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji.
Andrzej Białek, Boulpat
essay writing service